Přeskočit na obsah »

JAK SE KRADOU AUTA!!!

DESET NEJČASTĚJŠÍCH ZPŮSOBŮ, JAK UKRÁST AUTOMOBIL
(A JAK JIM ČELIT)


Podle posledních statistik  krádeže aut patří
u nás, ale i v celém světě k odvětvím kriminality s narůstající
tendencí, stejně jako se na druhé straně usilovně rozvíjejí stále nové technologie,
které mají krádežím aut účinně bránit.
Následující instrukce, které vypracovali policejní odborníci, nepředstavují žádný
návod pro zloděje aut (nejsou pro ně totiž ničím novým), mají sloužit jako pomůcka
majitelům aut. Znalost nejčastějších triků a postupů zlodějů aut by je především
měla motivovat k zamyšlení nad účinnějšími opatřeními při zabezpečování svého majetku.
Zloděj na zkoušku do auta bouchne, aby zjistil, je-li vybaveno akustickým alarmem.
Jakkoliv hlučným akustickým signálům, které vydává zaparkovaný automobil,
už dnes málokdo věnuje větší pozornost. Je proto výhodné doplnit
alarm signalizací na pager, který vás bude okamžitě informovat, že došlo k jeho aktivaci.
Zloděj rozbije okno vozidla nebo vypáčí zámek, aby se dostal dovnitř. Neuvádějte
zloděje do pokušení, nevystavujte ve voze cennější předměty, ale uložte je do zavazadlového
prostoru. Pokud opouštíte vozidlo, vezměte s sebou také snímatelný panel
palubního přehrávače nebo rádia, rozhodně jej neodkládejte do palubní schránky.
Zloděj rozřízne nebo rozlomí volant, který je opatřen blokovacím zařízením.
Vhodnější, než pouhé zablokování volantu, je instalace skrytého vypínače, jehož
umístění znáte pouze vy a který znemožní nepovolané osobě nastartovat vozidlo.
Zloděj hledá nejprve elektrické kabely, jejichž přerušením by vyřadil z provozu
zabezpečovací okruhy. Opatřete svůj vůz spolehlivou elektronickou ochranou, její
montáž ale svěřte výhradně profesionální firmě. Její odborníci bezpečně znají způsob,
jak z vašeho vozu učinit nepolapitelnou kořist…
Zloděje zajímají informace o vašem alarmu umístěné na samolepicích štítcích
na vozidle. Nikdy na vozidlo neumisťujte štítky, které mohou – např. inzertní formou
poskytovat nežádoucím osobám informace o firemním typu či značce vašeho
zabezpečení.

Zloději mají v oblibě rozsáhlé parkovací plochy u sportovišť, divadel, kin a nákupních středisek,
které jim umožňují nerušenou činnost a snadný únik v případě potřeby. Pokud je to možné, parkujte
v hlídaných garážích nebo parkovištích s dozorem. Pokud tuto možnost nemáte,
nenechávejte vůz v odlehlé části parkoviště, ale postavte jej vždy co nejblíže vjezdu
nebo na frekventovanější místo parkoviště, kde můžete počítat s větším pohybem
osob a tedy i s přítomností potenciálních svědků. Zloděj nalezne ve voze rezervní sadu
klíčků. Rezervní klíče ve voze v žádném případě nenechávejte, a to ani v těch nejdůmyslnějších
skrýších. Zloději mají s těmito „tajnými“ úkryty velice dobré zkušenosti a dovedou je dokonale využít.
Zloději aut si dokáží opatřit falešné doklady k vozidlu a na jejich základě pak
získat náhradní sadu klíčů od výrobce. Vedle údaje VIN (Vehicle Identification
Number), kterým jsou trvale označeny nejdůležitější části vozidla, může přispět
k pozdější identifikaci pravého majitele vozu např. jeho vizitka, kterou za tím účelem
již dříve vložil do dutiny dveří škvírou při spuštěném okénku…