Přeskočit na obsah »

Legálnost použití antiradarů v České republice

Základní informace:

Námi nabízené modely jsou pasivní detektory. V podstatě se jedná o radiopřijímače naladěné na speciální frekvenci. Nijak neovlivňují provoz policejních radarů a nejsou ve vozidle ani detekovatelné.

Zde naleznete  právní rozbor:

Závěr právního rozboru:

Je třeba uvést, že v současné době neexistuje žádná relevantní judikatura, která by se k dané problematice vztahovala. Předjímat soudní rozhodnutí lze jen omezeně, přesto považuji za přesvědčivější argumenty svědčící pro to, že pasivní antiradary zakázány nejsou. Výše popsaná argumentace postavená na prevenční funkci radarů je přeci jenom dosti sporná a o výkladu Ministerstva dopravy lze mít závažné pochybnosti.

Pokud již zákon něco zakazuje, nemělo by být pochyb o samotném zákazu a jeho rozsahu. V opačném případě má zákon negativní vliv na právní jistotu. Tak je tomu bohužel i v tomto případě. Je smutné, že zákon nedostatečně jasně specifikuje zákaz používání antiradarů, za který přitom člověku hrozí značná pokuta, až 100 tisíc korun.

Mnohem závažnější je však dle mého názoru fakt, že se poněkud zvláštní interpretace Ministerstva dopravy stala oficiálním stanoviskem celé policie. Ta pak podle něj v konkrétních případech postupuje a nutno dodat pravděpodobně nezákonně. Přestože má jednotlivec právo obrátit se v případě pochybností o zákonnosti postupu policie na soud, lze se domnívat, že ne všichni potenciálně poškození takto učiní a raději než podstupovat časově i finančně nákladné soudní řízení zvolí možnost zaplatit pokutu.

Zde naleznete vyjádření Ministerstva Dopravy:

http://www.mdcr.cz/cs/Potrebuji-se-poradit/poskytnute-informace/2006/2006-1570.htm

Pokud jde o používání pasivních antiradarů (detektorů), k tomuto sdělujeme, že je legální pouze za předpokladu dodržení podmínky, že tyto nesmí znemožňovat nebo ovlivňovat funkci technických prostředků používaných k měření rychlosti. V opačném případě - tedy pokud by antiradary rušily, znemožňovaly nebo ovlivňovaly funkci technických prostředků používaných k měření rychlosti - je jejich užívání zakázáno.

Laserové rušičky - použití v ČR

Současná právní úprava sice řeší použití jakéhokoliv zařízení, které znemožní nebo ovlivní funkci radarů, nicméně se jedná výhradně o Policii ČR či Vojenskou policii. Použití laserové rušičky (v současné době měří pomocí laseru výhradně MP) proti zařízením městské (obecní) policii není trestné.

Paragraf 3, odst. 4 zákona č.361/2000 Sb. ve znění novely 411/2005 Sb.:

(4) Nikdo nesmí používat technické prostředky a zařízení, která znemožňují nebo ovlivňují funkci technických prostředků používaných policií nebo vojenskou policií při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích (dále jen antiradar).

Zdroj: www.straznici.com